Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rozdíl mezi divizemi

 

Divize A - MUSICAL DRESSAGE

Musical Dressage neboli hudební drezúra he založena na pohybu psa – plynulý rytmický krok, klus nebo cval, přičemž pes je neustále v souladu s hudbou a psovodem, pohybujíc se blízko nebo i v určité vzdálenosti.
Je zde kladen důraz na přesnou práci psa, pes by měl držet vztyčenou hlavu. Sestava spočívá v drezúrových pohybech v pozici u nohy nebo ve volné pozici (heel nebo free pozici), doplněných dalšími pohyby (freestylovými).

Základní pohyby drezúry:
Pohyb psa ukazuje rovnovážné, plynulé a rytmické pohyby, které odráží načasování (rytmus) a frázování hudby. Pes se může pohybovat krokem, klusem i cvalem.
DOPŘEDU - klus, skok, chůze, cval nebo běh
STRANOU – doleva nebo doprava, kde pes udržuje paralelní kroky
ZPĚTNÝ - chůze, klus, skok, nebo odraz
KRUHOVÝ (točivý, obcházení) – když se pes pohybuje v kruhovém tvaru jakéhokoli poloměru
VLNITÝ (hadovitý) - střídající se křivky, pes může tento pohyb vytvářet spolu s psovodem či za rekvizitou
OSOVÝ (pivot) – kde se pes otáčí kolem své osy ramen nebo hýždí a udržuje rovná záda

Divize B - HEELWORK TO MUSIC

Princip Heelwork to Music kategorie je pes pracující bez vodítka na pravé nebo levé straně psovoda nebo v nějaké jiné pozici v jeho blízkosti. Heeelwork má být podstatná část skladby (přibližně 60 % cviků v pozici u nohy). Heelwork představuje schopnost psa udržet rameno rozumně blízko levého nebo pravého kolena psovoda, který se pohybuje elegantně v jakémkoli vyhovujícím tempu. Přidané cviky (40 % freestyle ve volné pozici) by měly být ve skladbě obsaženy a měl by je spojovat heelwork.

HEEL POZICE - pozice, kde pes udržuje pozici po straně psovoda (pravé, levé, přední, zadní). Pes musí být v minimální vzdálenosti, která umožňuje volný pohyb pro psa a psovodovi zase umožňuje demonstrovat rovnováhu a směr. Pes může být otočen kterýmkoliv směrem. Celkově je možné zaujmout osm heel pozic - u levé nohy, pes se dívá stejným směrem jako psovod/pes se dívá opačným směrem než psovod; obdobně u pravé nohy; bokem před psovodem, pes se dívá doprava/doleva; bokem za psovodem, pes se dívá doprava/doleva

Divize C - FREESTYLE

Freestyle je pro psovody, kteří své psy chtějí učit inovativní pohyby a ovládat je na různé vzdálenosti. Freestyle dovoluje jakékoliv prvky, které nejsou v rozporu s fyzickými schopnostmi psa, nejsou nebezpečné nebo nepovolené v tréninku nebo při vystoupení, v jakékoliv pozici a vzdálenosti od psovoda.
Je to kategorie, která vyzdvihuje všechny zářivé pohyby, rotace, skoky, interakci s rekvizitami a psovodem a je to nejlepší kategorie pro vytvoření příběhu a dramatické interpretace hudby. Seznam těchto prvků je dlouhý – otočky, slalom, osmičky, úkroky, couvání, práce předních i zadních pacek, pozice, skoky, sudy…
Choreografie freestylu by měla být „příběhem“, ne pouhými cviky do hudby. Freestylová skladba může obsahovat cviky v libovolné pozici. Heelwork, jak je popsán výše, je akceptovatelný, takové cviky však musí zabírat minimální část skladby.

Základní pohyby Freestyle:
Pohyby určené k demonstraci psovy obratnosti a pružnosti s využitím přirozeného pohybu psa. (Počítá se s tím, že pes svými schopnostmi cviku dodá konkrétní charakteristiku.)
OTOČKY točení - spin - pes rotuje, otočka -twist - pes se otáčí v uzavřeném kruhu na místě kterýmkoliv směrem, flip - otočka s výskokem (salto)
KRUHY (Circle) - pes se pohybuje po definovaném kruhu. Poloměr je neomezený a pes může kroužit kolem psovoda či rekvizity
CIK CAK/SLALOM - soubor střídajících se kruhových pohybů nebo zatáček, které mohou být kolem nohou psovoda, či rekvizity
COUVÁNÍ - s psovodem, směrem od psovoda, směrem k psovodovi a nebo okolo psovoda či ve slalomu
PÓZA (pozice) - pes udržuje nehybnou pozici jako stoj, sed, leh, úklona, prosení, mávání packou, leh na zádech, leh na boku a tak dále
PRÁCE NOHOU - pes používá přední nohy individuálně na signál od psovoda
PRÁCE NA DALKŮ - pes je vyslán nezávisle na značnou vzdálenost
CVIKY NA ZADNÍCH - panáčkování - pes po krátký čas balancuje pouze na zadních nohách
PLAZENÍ - pes se udržuje v pozici leh a při tom se pohybuje
SKOKY - pes může skákat odrazem od psovoda či rekvizity, volným skokem nebo poskočením (zhoupnutí se na zadní)
SUDY - pes se přetáčí v pozici lehu doleva nebo doprava
Je třeba brát vždy ohled na psovu individuální formu, flexibilutu a přizpůsobení při zahrnování těchto pohybů nebo při jejich provádění.

Divize D - TANEC SE PSEM

Sestava této divize musí být rozeznatelná jako tanec psovoda. Pes smí provádět libovolné cviky z dressage, heelwork či freestyle nebo kombinované v libovolné pozici, ale velký důraz je kladen na taneční prvky psovoda.
Když psovod předvádí taneční kroky, pes kopíruje jeho pohyb, nebo jej svými cviky vhodně doprovází (práce s nohama psovoda).

FREE POZICE - Je pozice, kdy pes může být v jakékoliv pozici a vzdálenosti (pokud není specifikováno) k psovodovi, obrácen do jakéhokoliv směru. Tato pozice může být specifikována jako:
volná blízká pozice - pes se pohybuje ve vzdálenosti do 1,5 metru od psovoda
volná vzdálená pozice - pes se pohybuje dále než 1,5 metru od psovoda